През първите шест месеца на 2010 г. в центъра са преминали 132 жени за ин витро процедури при 95 за първата половина на 2009 г. Най-много са семействата от Плевен, София, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Козлодуй. С положителен тест за бременност са 55 жени, като се отчита 41.66 % успеваемост.

Родилите жени след ин витро през първите шест месеца на 2010 г. са 21, при 11 за първата половина на 2009 г. Родените деца са 35, като осем са двойките и две са тройките.
За финансиране от Център „Фонд за асистирана репродукция” от старта на програмата до сега са подали заявления 513 жени, които са избрали нашия център. При 49 от тях е проведена ин витро процедура още през 2009 г. С положителен тест за бременност са 21, което показва успеваемост – 42.86%.

Ин витро център – Плевен има сключен договор с фонда и за 2010 г. От началото на годината до сега стартиралите процедури са 131.Приключилите от тях с краен резултат са 99, като процента на успеваемост е 38.38%. Към 12 юли 2010 г. родилите жени, финансирани от Център «Фонд за асистирана репродукция са три. Родените деца са пет. Подаването на документи към фонда продължава. Продължава да расте и броят на одобрените, при които предстои ин витро процедура. Към 12 юли 2010 г. родилите жени, финансирани от Център «Фонд за асистирана репродукция» са три. Родените деца са пет.

За консултации са преминали 4438 пациенти, при 7164 за цялата 2009 г. Разпределението на пациентите по населени места е следното: от Плевен – над 1440, от София – 351, Велико Търново – 422, от Варна – 346, от Русе – 350. Данните сочат засилен интерес към центъра от страна на пациентите от цялата страна. От началото на годината пациентите от Бургас са 190, от Пловдив – 107, Габрово – 304, Ловеч – 258. Регистрира се и увеличаване на пациентите от Сливен, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Пловдив, Шумен. За повишаване на интереса към Ин витро центъра в Плевен има значение и инициативата на екипа за провеждане на безплатни консултации с пациенти в различни градове в страната. От началото на 2010 г. безплатни консултации бяха проведени в градовете Смолян и Варна.

Мъжете, посетили центъра за консултации и изследвания, са 1147, като от тях 432 – ма са посетили центъра за първи път. При 264 от тях е направен SDI тест, разширени спермограми – при 498, обикновена спермограма – 223, микробиологични изследвания – при 493. В андрологичната лаборатория е въведен нов метод – изчисляване на тератозооспермален индекс по Тайгърбърг, който има предсказваща стойност по отношение на успеха на ин витро процедурата. Лабораторията в Плевен е и първата в страната, която въведе новите референтни стойности на Световната здравна организация по отношение на показателите на спермалния анализ. Така андрологичната лаборатория на МЦ КИРМ Плевен е най-прецизната в България в областта на изследването на мъжки фактор при двойки със стерилитет.

Непрекъснато се разширява работата в имунологичната лаборатория в центъра. Направените изследвания са 19 075 при 14 035 за първото полугодие на 2009 г. Имунологичната лаборатория към МЦ „КИРМ” работи съвместно с клинични лаборатории и центрове в цялата страна – лаборатория „Надежда” – Варна, Ин витро клиника „Селена” Пловдив, Клиника по патологична бременност в болница – Русе, Болница „Дева Мария” Бургас, „Унидиамед” Благоевград и др. Предстои да бъдат сключени договори с лаборатория „Лина” – Бургас и Болницата в Смолян.