Ранният скрининг за прееклампсия се провежда в първи триместър на бременността – от 11 до 13+6 гестационна седмица. Той включва ултразвуково изследване, доплерово изследване на маточните артерии и измерване на плацентарен растежен фактор в кръвта на бременната жена. Провеждането на скрининга намалява риска от настъпване на късни усложнения по време на бременността чрез включване на подходяща и навременна терапия, като по този начин се профилактират около 80% от тежките усложнения преди 34 гестационна седмица.

Ранният скрининг е въведен в МЦ КИРМ – Плевен през 2019 год. от д-р Татяна Бодурска, като прегледът се извършва на ехографски апарат Voluson E8 BT18 (General Electric Heаlthcare). Тази серия ехографи се отличава със забележително качество на ултразвуково изображение и вградени иновации при ранно диагностициране на малформации на плода и се е наложила като златен стандарт и най-висок клас ехографи в оценка на феталната морфология в цял свят.

Д-р Бодурска е сертифициран акушер-гинеколог (FMF ID 96892) към The Fetal Medicine Foundation (Фондация по фетална медицина) – Лондон за следните компетентности:

Сертификат за компетентност “The 11-13 weeks scan”; Сертификат за компетентност „Скрининг за прееклампсия”;  Сертификат за компетентност “Doppler Ultrasound”; Сертификат за компетентност „Оценка на маточната шийка”; Сертификат за компетентност „Носна кост“.

Д-р Бодурска е завършила Медицински университет – София през 2003 год. През 2012 год. придобива специалност „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“. През 2012 г. завършва обучителен курс по основи на колпоскопията при проф. Алберт Сингер от Whittington Hospital, Лондон. В същата година преминава и курсове по ултразвукова и Доплерова дигностика в акушерството и гинекологията, гинекологична ендокринология и диагностика в акушерството и гинекологията към Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията. Д-р Бодурска участва в 14-ти Международен симпозиум на ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) Атина; 17-ти Световен конгрес по Фетална медицина, Атина, 2018 год; 18-ти Световен конгрес по Фетална медицина, Аликанте, Испания, 2019 год., както и в курсове по ултразвук и фетални аномалии на ISUOG, Атина 2019; по фетална морфология на Фондацията по фетална медицина, УМБАЛ „Св.Марина”, Плевен 2018; Първи Български курс на Ian Donald School по ултразвук в акушерството и гинекологията, съвместно с БАУАГ и курс „Поликистозен овариален синдром”, организиран от ESHRE (European society of human reproduction and embryology), Барселона, Испания. През м. Октомври, 2019 год. предстои участие на д-р Бодурска в 29-ти Световен Конгрес на ISUOG по ултразвук в акушерството и гинекологията, Берлин.

Д-р Бодурска е член на Български лекарски съюз; Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията; ISUOG и ESHRE.

Работното време на д-р Бодурска в МЦ КИРМ – Плевен е всеки ден, от 08.00 до 16.00 ч. Записването на часове е на телефон 064/ 804 790 или на място в центъра.