Резултатите от първото пилотно проучване за България на тема “Измерване нивата на оксидативен стрес при неселектирана група мъже в МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен” представи на национален форум докторът по медицинска биология Данаил Мартинов от екипа биолози на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен.

Анализът обхваща 125 български мъже, пациенти на Андрологичната лаборатория при МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, а резултатите показват, че 54-ма от тях са със завишени и значително завишени нива на оксидативен стрес в семенна проба, което се равнява на 43.2% от всички изследвани.

С данните бяха запознати репродуктивни специалисти от цялата страна по време на национален форум, състоял се на 15 юни 2023 г. в Rosslyn Central Park Hotel Sofia и организиран от фирма IVD България.

Лектори по време на срещата бяха Мартинас Линкевичус, главен търговски директор на Caerus Biotech и основен търговски представител на MiOXSYS System за България, и д-р Данаил Мартинов.

Мартинас Линкевичус (вляво) и д-р Данаил Мартинов

Резултатите, представени от д-р Мартинов, са първите за страната. Специалистите на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, са в непрекъсната колаборация с изследователския екип на MiOXSYS System в лицето на Мартинас Линкевичус, за да осигурят надеждна, точна и бърза диагностика на мъжете с репродуктивни проблеми, стана ясно още по време на форума.

Главният лектор Линкевичус представи научни разработки и резултати на голям брой изследвани мъже от различни точки на света. Данните категорично потвърдиха необходимостта от оценка на оксидативния стрес при мъже с репродуктивни проблеми, както за да им бъде назначено правилно лечение с прием на антиоксиданти, така и заради важността на нивата на оксидативния стрес за правилното развитие и имплантацията на ембриони при инвитро циклите.

Оксидативният стрес е достатъчна причина за репродуктивни неуспехи, тъй като той уврежда генома на сперматозоидите, което е потенциална причина за спонтанни аборти в двойката от страна на мъжкия фактор.

 “Дълги години се търсеше точният метод за оценка на оксидативния стрес. С появата на MiOXSYS вече имаме универсален подход”, поясни д-р Мартинов. Системата MiOXSYS е базирана на тест за оценка на окислителноредукционния потенциал (sORP) в свежи семенни проби. Резултатите са бързи, точни и с референтна стойност. Изследването е незаменимо в андрологичната практика и с него Андрологичната лаборатория при МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, затвори кръга от изследвания, необходими за точната диагностика на мъжкия фактор.

“Направените собствени проучвания ни дават основание категорично да твърдим, че методът работи и дава реална и надеждна оценка на оксидативния стрес, тъй като получените резултати са съизмерими с докладваните в научната литература към момента”, коментира още д-р Мартинов.

Методът за оценка на оксидативния стрес беше въведен в България през октомври 2022 г. по инициатива на специалистите от Андрологичната лаборатория на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, с управител доц. д-р Емилияна Конова, д.м.