На 12 юли 2016 г. в МЦ КИРМ – Плевен се проведе първата Работна среща на екипа на центъра от Плевен и Пловдив. Целите на срещата, инициирана от управителя на центъра – доц. д-р Емилияна Конова, бяха: 1/ да се представят новости и консенсуси в отделните специалности; 2/ да се синхронизират и усъвършенстват диагностичните и терапевтични алгоритми на центъра; 3/ да се представят резултати от дейността на центъра в отделните сектори; 4/ съвместно обсъждане на клинични случаи. На срещата присъстваха всички лекари от Плевен и Пловдив от секторите: акушерство и гинекология, ендокринология, медицинска генетика, клинична имунология, микробиология и вирусология; както и ембриолозите и биолозите на центъра, и специалистите по здравни грижи. Всеки сектор се представи с презентации и новини от участия в международни форуми.


Модератор на секция Ендокринология беше доц. д-р Катя Тодорова, д.м. Д-р Сава Петров от Пловдив представи „Синдром на овариална поликистоза. Инсулинова резистентност. Диагностика и схеми на лечение – при планиране на бременност и по време на бременността”. Д-р Албена Динкова, специалист по ендокринология и болести на обмяната, представи: „Тиреоидна дисфункция и бременност: хипотиреоидизъм, референтни стойности на TSH, анти-тиреоидни антитела, терапия”. В секция Акушерство и гинекология д-р Добринка Гинчева, д.м. представи: „Роля на цитологичната диагностика при ранното откриване и лечението на патологията на маточната шийка”, а д-р Петър Иванов, д.м. запозна колегите си с „Новини от Годишната среща на ESHRE, Хелзинки, м. юли, 2016 год.” „Генетични фактори, асоциирани с повтарящи се загуби на плода” представи доц. д-р Катя Ковачева, д.м. В секция „Микробиология и вирусология” д-р Светлана Пачкова и д-р Виолета Рилчева, д.м., предложиха на вниманието на присъстващите: „Патогенетична роля на урогениталните микоплазми за мъжкия и женски инфертилитет. Показание за изследване. Схеми на лечение”. В секция Репродуктивна имунология, доц. д-р Емилияна Конова, д.м. представи темите: NK лимфоцити – основни характеристики; Intralipid или IVIg: кога и защо?; Нов IVIg продукт в България; Новини от 13-ти Конгрес на ISIR, Ерфурт, м. юни, 2016 год. Ембриологичните новини от Годишната среща на ESHRE, 2016 год., както и новите тестове, въведени в андрологична лаборатория на МЦ КИРМ, представи Нина Айвазова. Данаил Мартинов, биолог в центъра, представи темата и първите резултати от своята доктурантура. В секция „Акушерките питат!“, акушерките на центъра зададоха практически въпроси на лекарите, възникнали в хода на ежедневната дейност. Срещата приключи с обсъждане на клинични случаи на пациенти на центъра.

Проведената Работна среща е начало на поредица от срещи за продължаващо усъвършенстване на дейността на центъра. Екипността, мултидисциплинарният подход и научното развитие са основни принципи, заложени при създаването на МЦ КИРМ – Плевен. С годините, те се превърнаха в традиция и начин на работа, които са в основата на успехите на центъра.