Екип от лекари и биолози при Медицински център „КИРМ” и Център за репродуктивно здраве, Медицински Университет, Плевен, публикува свое проучване, озаглавено „Flow cytometric measurement of sperm nuclear DNA fragmentation in infertile men with normal standard sperm parameters” (Флоуцитометрично изследване на нуклеарна ДНК фрагментация на сперматозоиди при инфертилни мъже с нормални стандартни спермални параметри).

Проучването, ръководено от д-р Цветан Луканов, д., е публикувано в Европейското урологично списание Journal of Men’s Health (Списание за мъжко здраве), официален орган на International Society for Men’s Health (Международно общество за мъжко здраве).

В МЦ „КИРМ” се разработват три докторантури по Репродуктивна имунология на Медицински Университет, Плевен. Научната дейност на лекарите от екипа, голяма част от които са и университетски преподаватели, е неразделна част от ежедневната клинична и диагностична дейност.