Медицински ин витро център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” – Плевен бе основният домакин и организатор на Плевенски имунологични дни, 2010, които се проведоха от 29 април до 1 май 2010 г. Центърът бе съорганизатор на форума, заедно с Център за репродуктивно здраве, Медицински Университет – Плевен, Българска асоциация по клинична имунология и Научно дружество по имунология към СУБ.

Плевенските имунологични дни преминаха под патронажа на проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. – Ректор на Медицински Университет – Плевен и бяха свързани с Международния ден на имунологията – 29 април и навършването на три години от създаването на МЦ КИРМ Плевен.

Организационен комитет:

Председател:

Доц. д-р Емилияна Конова, д.

Съ-председатели:

Проф. д-р Елисавета Наумова, д.м.н.
Доц. д-р Румяна Маркова, д.

Членове:

Доц. Д-р Петрунка Петрова, д.
Д-р Цветан Луканов, д.
Д-р Румен Русев, д.
Д-р Виолета Рилчева
Милена Атанасова
Даниела Гонкова
Венета Кашева
Целта на поредното, пето издание на научния форум, бе да се дискутират съвременните фундаментални и практически аспекти на репродуктивната медицина, с акцент върху диагностиката и терапията на стерилитет и инфертилитет.

Около 150 акушер-гинеколози, имунолози, ендокринолози, генетици, неонатолози, ембриолози от цялата страна взеха участие във форума. Сред тях бяха представители на ин витро цетрове от Пловдив, Варна, София, Плевен. От Медицинските университети участие взеха специалисти от София, Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора. От Университетски и други болници в страната имаше участници от София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Шумен, Русе, Сливен, Враца, Благоевград, като преобладаваха специалистите по акушерство и гинекология.

По традиция, работната среща бе предшествана от Училище по репродуктивна медицина, където бяха предсдтавени лекции по репродуктивна имунология, имуногенетика, репродуктивна ендокринология и медицинска генетика.

ПЕТАТА РАБОТНА СРЕЩА – “Репродуктивна медицина 2010 – противоречия и консенсус” премина в пет научни сесии:
1. Имунологични фактории, асоциирани със стерилитет и неуспешни АРТ
2. Имунологични фактори, асоциирани със загуба на плода
3. Генетични фактории за репродуктивни неуспехи
4. Имунотерапия при репродуктивни неуспехи
5. Новороденото дете

Включени бяха 10 основни лекции и 15 научни съобщения.

В програмата бяха включени и пет фирмени презентации, поради изключително големия интерес към форума.

Организационният комитет реши Плевенски имунологични дни да прераснат в Плевенски дни на репродуктивната медицина. Първата такава среща ще се проведе след две години – 2012 г., когато Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен ще отбележи своята пета годишнина. Пациенти представиха своето искане част от имунологичните изследвания за бъдат включени за финансиране от Здравната каса, настояваха и за включването на интравенозната гама-глобулинова терапия по клинична пътека. Те подготвиха комплект документи, които представиха на депутата Ивелин Николов за разглеждане и обсъждане в Народното събрание.

Лектори:

1. Проф. Д-р Марта Балева, Централна лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска”, София
2. Проф. Д-р Искра Алтънкова – професор по имунология, Началник на Консултативно-диагностичен блок на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” София
3. Проф. Фани Мартинова, Началник на Отделение по трансфузионна хематология и имунология, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”– София, Член на експертните съвети по клинична имунология към МЗ и по трансфузионна хематология при Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) и на Специализирана комисия на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) към МЗ за имунологични лекарствени продукти.
4. д-р Христина Андреева, Отделение по имунология и трансфузионна медицина, Университетска болница, Хоукланд, Норвегия
5. Доц. д-р Емилияна Конова, д., Ръководител на Център за репродуктивно здраве, Медицински университет – Плевен
6. Д-р Румен Русев, Директор на CARI Reproductive Institute, Chicago, Il, USA.
7. Проф.Виктория Сарафян, Катедра по биология, Медицински Университет – Пловдив
8. Доц. Димитрина Димитрова, Университеската катедра по биология при Медицински Факултет, Медицински Университет – София
9. Доц. Марияна Мурджева, Зам. Декан Международно сътрудничество и евроинтеграция, Факултет по Фармация, Медицински университет – Пловдив
10. Д-р Цветан Луканов, Гл. асистент по Клинична имунология в Медицински университет – Плевен
11. Д-р Катя Ковачева, главен асистент, Медицинска генетика в Медицински университет – Плевен
12. Д-р Катя Тодорова, завеждащ кабинет „Диабет и бременност” в СБАЛАГ „Майчин дом” София

Гости:
1. Проф. Райна Георгиева, ИБИР, БАН
2. проф. Пламен Ненков, Булбио, НЦЗПБ, София
3. Доц. Сия Михайлова, Александровска болница, София
4. Доц. д-р Атанас Щерев, СБАЛАГ, „д-р Щерев” , София