Д-р Галина Велева, докторант по Клинична имунология към Център за репродуктивно здраве, Медицински университет – Плевен, спечели първа награда в секция „Акушерство, гинекология и педиатрия” на завършилата VІ Медицинска конференция за студенти и млади лекари в Медицински университет – Плевен. Презентацията, която представи д-р Велева, е на тема: “Влияние на най-честите протромботични фактори върху нивото на тромбоцитно-левкоцитни агрегати при жени с инфертилитет”.

В конференцията, която се проведе от 15 до 18 октомври 2008 г. в Телекомуникационния ендоскопски център на Медицински университет – Плевен, взеха участие д-р Таня Алексовска, докторант по Клинична имунология към Център за репродуктивно здраве, Медицински университет – Плевен и Миглена Георгиева, специалист по Клетъчна биология и патология в Ин витро център – Плевен. Темата на научното съобщение е: „Проследяване на съотношението синтез/ деградация на еластин при нормална бременност и при жени с повтарящи се аборти”.

В конференцията се включиха над 200 студенти и млади лекари с доклади и постери в следните тематични направления – Предклинични дисциплини, Хирургия, Вътрешни болести, Акушерство и гинекология, Педиатрия, Неврология и Психиатрия.