Считано от 10.01.2012 год., съгласно решение на управителя на МЦ КИРМ Плевен – доц. д-р Емилияна Конова, се прекратява трудовият договор на д-р Алкан Емин, акушер-гинеколог. Пациентите на д-р Емин могат да бъдат пренасочени към другите акушер-гинеколози на центъра – по тяхно желание или след разговор с доц. Конова, или да се пренасочат към други центрове. Графикът на записаните предварително за д-р Емин пациенти ще бъде спазен, но при лекар, определен по избор на пациентите, които желаят да продължат посещенията си в центъра.

Телефон за презаписване или разговор с доц. Конова: 064/804 790 – Таня и Ани

Акушер-гинеколози:
– Д-р Ивайло Бързашки
– Д-р Стефан Стефанов
– Д-р Петър Иванов
– Д-р Божанка Панева