Медицинският лаборант Славея Паунова от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив се включи в XIV-та Национална конференция по клинична лаборатория 2022, която се проведе от 14 до 16 октомври в Гранд хотел “Пловдив”.  Организатор на събитието е Българското дружество по клинична лаборатория.

И тази година конференцията даде израз на желанието и стремежа на лабораторните специалисти и партньорите от индустрията да обменят научна и практическа информация, да се усъвършенстват непрекъснато и да имат ползотворно професионално сътрудничество. Научната програма включваше актуални теми от целия спектър на лабораторната медицина, поднесени от изтъкнати български и международни лектори и млади изследователи.  

Проф. д-р Ива Паскалева изнесе много значима лекция за измерване на плазмените нива на директните орални Ха инхибитори при пациенти с венозни тромбози. Тя акцентира върху използването на директните перорални антикуагуланти, значителния напредък в терапията и дългосрочната профилактика. Проучването включва 98 пациенти, наблюдавани през последните четири години, информира Славея Паунова.

Медицинският лаборант Славея Паунова от екипа на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив

По време на форума е представена и лекцията “Триместър специфични референтни интервали на TSH при здрави бременни жени от Пловдивска област.” Споделената информация е резултат на проучване на функционалните, морфологични и имунологични характеристики на щитовидната жлеза при здрави бременни жени, като целта е да се изработят популационно специфични референтни граници на TSH за различните етапи на бременността. 

Наблюдавани са три групи бременни жени над 18 г., определени чрез предварителен подбор – съответно през първи, втори и трети триместър на бременността. Определените референтни интервали за TSH са различни от интервала, приет за небременната популация, както и от стойностите на Американската тиреоидна асоциация и Българското дружество по ендокринология, пояснява Славея Паунова.

И добавя, че данните от проучването биха могли да бъдат основа за оценка, както на индивидуалния риск от гестационна щитовидна патология, така и за скринингови изследвания на щитовидната функция в ранна бременност.

Тя не пропуска да спомене и прекрасната лаборантска сесия, открояваща се със силното присъствие на доц. д-р Таня Денева, дм, доц. д-р Мариела Генева – Попова, дм, и лаборантите от Централната клинична лаборатория при УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив, които изнасят редица полезни лекции.

Клиничните лаборатории към МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен и Пловдив са звена, оборудвани с модерна апаратура и консумативи с най-високо качество. Лабораториите участват във всички национални системи за външен контрол и в някои международни, като винаги получават отлични оценки на всички контролирани параметри.

В Клиничните лаборатории се извършва пълен обем анализи: хематологични; коагулационни; клинична химия; хормони; туморни маркери; метаболити; имунохимични; уринни.  За улеснение пациентите разполагат с персонализиран достъп до резултатите си, които предоставяме в максимално кратки срокове. Екипите на Клиничните лаборатории включват лекар специалист по клинична лаборатория и отлично подготвени и опитни лаборанти.