Снимка: Д-р Ваня Патеркова

Специалистът по клинична лаборатория д-р Ваня Патеркова и медицинският лаборант Маргарита Халваджийска от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив участваха в XV-та Национална конференция по клинична лаборатория, която се състоя в Гранд хотел “Пловдив” в периода 29 септември – 1 октомври 2023 г. 

За поредна година събитието събра водещи специалисти в областта на лабораторната медицина, за да обменят знания и опит за лабораторните методи, клиничните маркери, съвременните тенденции и практики в клиничната лабораторна медицина.

И тази година организаторите на научния форум от Българското дружество по клинична лаборатория бяха подготвили интригуваща програма с актуални теми, споделен опит и решения от практиката. По традиция беше предоставена възможност на млади лекари да демонстрират научни проекти и клинични случаи, а водещи медицински компании предложиха нови технологични и фармацевтични достижения.

“Конференцията по клинична лаборатория вече се утвърди не само като ежегоден форум, но и като научно поле за напредък в медицината. Вярвам, че комбинацията от практически прогрес и научно усъвършенстване е възможна, когато заедно обединим усилията си”, коментира по повод събитието доц. д-р Милена Велизарова, председател на Българското дружество по клинична лаборатория.

Лабораторната медицина има ключова роля за медицинската диагноза и вземането на важни стратегически решения относно подхода на лечение и клинично поведение към пациента. Клиничната лаборатория заема ключова позиция в съвременната медицинска дейност и е пионер в дигитализацията и прилагането на съвременни инструменти като програмно осигуряване в практиката.

Въвеждащата лекция на доц. д-р Таня Денева, д.м., бе за лидерството и мениджмънта в управлението на клиничната лаборатория като начин за поддържане и спазване на високо качество в лабораторната работа.

Маргарита Халваджийска
Маргарита Халваджийска

Сред интересните теми по време на научния форум беше тази за туморните маркери – познати и непознати, в диагнозата и прослeдяването на пациенти с онкозаболявания. Акцентите бяха върху епидемиологията на рака и индикациите на туморните маркери с техните силни и слаби страни. Разгледани бяха и специфичните приложения на някои туморни маркери, като се има предвид специфичната им локализация, както и използването им в практиката като самостоятелни (PSA, CA 125) или мултимаркерни модели (при белодробен СА).

Бяха засегнати още темите за клиничните аспекти на селеновия дефицит и автоимунната тиреоидна болест, за биомаркерите в оценката на риска при сърдечна недостатъчност (NT-pro BBP и BNP) и за диагностичния подход при нарушения на хемостазата (тромбоза и хеморагия) – бяха разгледани рутинните тестове, въвеждането на нови такива и подходът към търсене на “глобален коагулационен тест”.

Интересни теми представиха и фирмите изложителки на техника. Meditech показа платформата Dymind DM79x, която дава възможност за бързо и едновременно изследване на ПКК, ДКК, CRP и серумен амилоид А/SAA/ в една кръвна проба. Беше споделен опит от проучване при деца с инфекциозни заболявания.

ELTA 90 представи апарат за автоматичен седиментен анализ на урина, с възможности за отдиферинциране на кръвни клетки, кристали и бактерии. Представено бе клиничното предимство на тази флуоресцентна технология на Sysmex. Самият апарат може да бъде като модул или за самостоятелно ползване.

Roche Diagnostics показа иновативни лабораторни системи заедно със съвместен клиничен опит на тях – Cobas pro/pure. Изтъкнати бяха изключителните предимства на модулите като автоматична калибрация и  поддръжка, зареждане с готови за работа реактиви по предиктивен списък. Това води до ефективно ползване на реактивите, намалява максимално мануалната работа и източниците за грешка. Представянето беше подкрепено с клиничен опит по темата за биомаркерите в оценката на риска при сърдечна недостатъчност (NT-pro BBP и BNP), сподели впечатления от събитието д-р Патеркова.

Финалът на конференцията обичайно засегна важната тема за провежданата външна оценка на качеството в клиничните лаборатории и мястото на НСВОК в акредитационния процес.