ПЛАЗМОТЕРАПИЯ НА ЕНДОМЕТРИУМА СЕ ПРИЛАГА В МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН ОТ Д-Р ДОБРИНКА ГИНЧЕВА, Д.М., СЕРТИФИЦИРАН СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПЛАЗМОЛИФТИНГ В ГИНЕКОЛОГИЯТА

Плазмотерапията е революционен, алтернативен метод в медицината, който се прилага от 2009 г. Базира се на наблюденията върху ролята на тромбоцитите в процеса на възстановяване на увредени части на тялото. От съществено значение е ефектът на естествените растежни фактори при въвеждане на тромбоцитите в засегнатата област.
Автоложната обогатената на тромбоцити плазма (Autologous platelet-rich plasma, а-PRP) съдържа 4-5 пъти повече тромбоцити от циркулиращата кръв. Тя се изработва индивидуално за всяка една пациентка и стимулира процесите на пролиферация и регенерация чрез голямо количество растежни фактори и цитокини.

Вътрематочното инжектиране на a-PRP e нов подход за третиране на увреден ендометриум, който трудно нараства, въпреки приложената хормонална стимулация. При такива пациенти се наблюдават нарушения в имплантацията на ембриона. Плазмотерапията на ендометриума е позната още като метод за „подмладяване на матката”.

Aдекватната дебелина на ендометриума е от решаващо значение за успешната имплантация. Резултати показват значително подобрение на ендометриалния отговор към хормоналната стимулация, увеличение на процента на имплантация и на броя на постигнатите клинични бременности. Показани за тази процедура са пациентки с лош отговор към конвенционалната стимулация на ендометриума, поради намален яйчников резерв. Методът демонстрира добри резултати при анамнеза за абразии на маточната кухина, които предизвикват изтъняване на ендометриума. Подходящи са и жени, претърпели резектоскопия по повод на синдром на Asherman и субмукозен миомен възел. Плазмотерапията се осъществява без използването на местна анестезия, тъй като методът е абсолютно безболезнен. Подмладяването на матката е напълно безопасна процедура, която няма установени странични ефекти.

Терапията на ендометриума с автоложна тромбоцит обогатена плазма е въведена в МЦ КИРМ – гр. Плевен от Д-р Добринка Гинчева, д.м. Тя е единственият сертифициран специалист за плазмолифтинг в гинекологията в Плевен (Сертификат за специалист по плазмолифтинг в гинекологията, № PIGYN166R, 07.02.2019 г.)

Д-р Гинчева завършва медицина във Mедицински Университет – гр. Плевен през 2004 г. Специализира и придобива специалност „Акушерство и гинекология“ в Медицински университет – гр. Плевен (2005-2008).

Д-р Добринка Гинчева, д.м. има завършени множество курсове. Част от тях са:
1. Курс по предварителна подготовка 15 „Процедура и техника на ембриотрансфер при хора (Практически курс с тренировки на ASRM-симулатор за ембриотрансфер“ по време на 35-та годишна среща, Европейско дружество по човешка репродукция и ембрология, Виена, Австрия, 23-26 юни 2019;
2. 35-та годишна среща, Европейското дружество за човешка репродукция и ембрология, Виена, Австрия, 23-26 юни 2019;
3. Световен конгрес по Хистероскопия, 30 април – 03 май 2019, Барселона, Испания;
4. Продължаващо медицинско обучение, форма Международен Конгрес, категория Б на тема:“ Майчино-Фетална Медицина”, Боровец, България, 11-12 май 2019 г;
6. Ултразвуков курс по специализирана пренатална диагностика, 10 май 2019 г., Боровец, България;
7. Репродуктивна Академия на тема „От науката до клиничната практика: Индивидуално управление на пациентите за успешни резултати”, 29-30 март 2019 г, Мадрид, Испания.
През 2013 г. д-р Гинчева е наградена с почетен плакет на Медицински университет – гр. Плевен за научни изследвания. Владее три езика: Френски, Английски и Руски език.

Работното време на д-р Добринка Гинчева в МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН е всеки ден от 08:30 до 16:00 часа. Записването на часове е на телефон 064/ 804 790 или на място в центъра