Какво представлява изследването?

Неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) представляват усъвършенстват неинвазивен метод за тестване на генетичен материал от плода (изолиран от майчина кръв), в висока степен на точност за откриване на най-честите хромозомни аномалии на плода – тризомия 21, тризомия 13, тризомия 18, аномалии на полови хромозоми (Търнер, Клайнфелтър, тризомия X, полизомия Y). НИПТ са изследвания без риск за плода, като с високата си точност те могат да се считат за алтернатива на амниоцентезата (инвазивно генетично изследване, чрез вземане на материал от околоплодната течност, свързано с риск за бременността от 0.5%-1%).