Още две научни публикации, в които участват лекари и биолози от Медицински център „КИРМ” и Център за репродуктивно здраве, Медицински Университет, Плевен, са приети за печат в международни списания.

Първата публикация, озаглавена „ANTI-ELASTIN ANTIBODIES AND ELASTIN TURNOVER IN NORMAL PREGNANCY AND RECURRENT PREGNANCY LOSS“, с водещ автор доц. д-р Емилияна Конова, д., е приета за печат в Американското списание American Journal of Reproductive Immunology. Статията е приета без корекции от редакторите и според тях, това е първото подобно проучване в света.

Втората публикация, озаглавена „“ASSOCIATION OF INHERITED THROMBOPHILIA WITH EMBRYONIC AND POSTEMBRYONIC RECURRENT PREGNANCY LOSS“, с водещ автор д-р Петър Иванов, е приета за печат в списанието Blood Coagulation and Fibrinolysis, Международно списание за хемостаза и тромбоза.

И двете проучвания са част от докторантури и научни проекти на Медицински Университет Плевен, които се разработват в екип и с помощта на МЦ „КИРМ” – Плевен.

Публикуването на статии в международни научни списания е най-обективната атестация за качеството на научната дейност на нашия медицински център. В същото време, по-важна атестация за качеството на клиничната дейност на центъра са бебетата, родени, благодарение на специалистите, които работят в него.