Нина Айвазова и Любомира Илиева, ембриолози в МЦ КИРМ Плевен, взеха участие в Третата международна среща за биомаркери и персонализирана репродуктивна медицина, която тази година се проведе във Валенсия, Испания.

Целта на срещата бе да представи най-новите насоки в развитието на репродуктивната медицина, които биха подобрили клиничния успех, чрез въвеждането на биомаркери за различните етапи то репродуктивния процес. Бяха представени съществуващите и бързо развиващи се диагностични технологии – секвениране, геномика, транскриптомиката, протеомиката и метаболомиката, чието приложение дава възможност за по-добра оценка на яйчниковия резерв и качеството на гаметите, ембрионите и ендометриума. В научния форум взеха участие представители от 46 страни, а лектори бяха водещи учени в областта.