Нина Айвазова, ембриолог в Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен, спечели престижна награда за направения от нея постер на 13-тия международен симпозиум по имунология на репродукцията, който се проведе от 22 до 24 юни 2012 г. във Варна. Журито, оценяващо научните съобщения на млади научни работници, беше в състав: доц. Мария Иванова от Българска академия на науките, доц. Румен Русев, представител на организационния комитет, проф. Хироаки Шибахара, Япония.