МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив обогати панела си от диагностични изследвания с офис хистероскопия. Миниинвазивното ендоскопско изследване се извършва с офис хистероскоп на марката „Olympus“(Япония) и дава възможност за директен оглед на маточната кухина. Екипът следи на монитор интервенцията, която може да се наблюдава и от пациентката.  

Предимството й пред конвенционалната хистероскопия е, че не изисква анестезия. Изследването е безвредно, съвременно, дава точност на информацията, която не може да бъде получена чрез ехография. Препоръчва се при спонтанни аборти, неправилно генитално кървене, съмнение за полип, чуждо тяло, аномалии на матката, сраствания в маточната кухина (синдром на Ашерман) и др.

Офис хистероскопията се назначава от акушер-гинеколог, като извършването й изисква предварителна подготовка.

Новото диагностично изследване се извършва и от тримата акушер-гинеколози на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив: д-р Владимира Карагьозова, д-р Динко Порязов и д-р Христо Йорданов.

За записване на час за консултация с акушер-гинеколог: телефони 032 / 280 054, 032 / 312 200 и 0882 386 426 – регистратура.

МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив се намира на ул. “Св. Горазд” 6, ет. 1.