Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина “Св. Елисавета” с управител доц. д-р Емилияна Конова, дм, отпразнува две години в новия си дом в центъра на град Пловдив днес. Модерната и красива сграда на ул. „Св. Горазд“ 6, ет. 1 беше открита тържествено с водосвет на 30 май 2022 г. – Деня на Св. Емилия. 

Екипът поднесе красива орхидея на доц. Конова по повод нейния имен ден и си припомни този вълнуващ ден и нетърпението, с което всички прекрачиха прага на новата сграда за пръв път. Вече две години МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив, е на новото си място и с възможностите на своя екип и апаратура допринася за качествената диагностична и лечебна дейност в града. Продължава и партньорството на Центъра с лечебните заведения и всички лекари, за които екипната работа е част от успеха. 

За това време МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив, увеличи своя екип с нови специалисти и разшири дейностите си, като не спира да се развива и да следва неотклонно и всеотдайно поставените цели – в името на пациентите.   

Медицинският център е място, което дава възможност за научно и академично развитие на своите лекари и биолози, повечето от които са хабилитирани лица и преподаватели в Медицинските университети в Плевен и Пловдив. Разработват се докторантури, научни проекти, организират се научни събития, посещават се международни конгреси и обучителни курсове. Научното развитие е част от мисията на Центъра, а именно: чрез безкомпромисен професионализъм, качество и осъзната отговорност да оправдаят доверието и надеждите, с които пациентите го посещават. Този месец д-р Диана Моландър, дм, от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив, защити успешно своята дисертация на тема “3D биопринтиране на колоректален карцином – имунобиологични аспекти” и й беше присъдена образователната и научна степен “доктор” по имунология.

Днешният празник е повод екипът да си припомни историята на МЦ КИРМ “Св. Елисавета”, създаден преди 17 години в Плевен от доц. д-р Емилияна Конова, специалист по клинична имунология и управител на Центъра, и доц. д-р Румен Русев, който по това време е директор на Имунологичната лаборатория Миленова в Чикаго, САЩ. Посещаван от пациенти от цялата страна и три континента, Медицинският център разширява дейността си извън пределите на Плевен: в Бургас през 2014 г., като продължение на дългогодишните консултации на доц. Конова в града, и в Пловдив, където през 2015 г. е разкрит втори център в Район Южен.

Днес, 17 години след създаването на Центъра, екипът се състои от 70 човека в Плевен и Пловдив и включва опитни специалисти в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивната ендокринология, медицинската генетика, репродуктивната имунология, ревматологията, андрологията, ембриологията, микробиологията и вирусологията, психологията и диететиката и храненето.. Кабинетите и лабораториите на Центъра са оборудвани със съвременна апаратура, непрекъснато обновяваща се и без компромис в качеството.