МЦ КИРМ „Света Елисавета” отчете към Център „Фонд за асистирана репродукция” данни за периода 2009 г. – 2010 г., съгласно измененията на Правилника за организацията на работа и дейността на фонда.

През 2009 г. в центъра са извършени 52 ин витро процедури, финансирани от Ц ФАР. От тях, клиничните бременности са 16, родилите жени 14, а родените деца 20. През 2010 г. са извършени общо 235 ин витро процедури. От тях, клиничните бременности са 88, родилите жени 71, а родените деца 107. Чакат се още две бременни да родят през септември, при които са направени процедури през 2010 г, финансирани от фонда.

С резултатите си до този момент, МЦ КИРМ „ Св. Елисавета” Плевен отчита за двете години по показател клинични бременности успеваемост – 36.24%, а по показател родени деца – 44.25% успеваемост. Това е един изключително висок резултат, постигнат благодарение на професионализма и отговорността на целия екип на ин витро центъра.

Данни за периода 2009 г. – 2010 г. за процедури, финансирани от Център „Фонд за асистирана репродукция“

 КлиникаМЦ „КИРМ” ООД Плевен

Брой процедури, финансирани общо за 2009 г., 2010 г.

2009 г.

 2010  г.

Общо

клинични бременности (сърдечна дейност)

родени деца

клинични бременности (сърдечна дейност)

родени деца

клинични бременности (сърдечна дейност)

родени деца

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

 

52 + 235 = 287

 16

 30.77 %

 20

38.46% 

 88

37.45 % 

107

45.53 % 

104

 36.24%

 127

44.25%