Д-р Павлина Петрова, специалист по детски болести и неонатология, се присъедини към екипа на МЦ КИРМ – Плевен. Тя ще извършва диагностика, проследяване и лечение в условия на доболнична помощ на деца от 0 до 18 годишна възраст. Консултациите на д-р Петрова с малките пациенти са в понеделник и петък, от 13.00 до 17.30 ч., по предварително записан час на тел.: 064 804 790.
Детският кабинет към МЦ КИРМ – Плевен е създаден с цел да бъде възможно най-адекватен за правилното диагностициране, проследяване и лечение на амбулаторни детски заболявания. Децата не са умалени възрастни, а пациенти със специфичен профил на подрастващ организъм, включващ физиологични особености и проследяване на физическо и нервно-психическо развитие. Динамиката на процеса, както и бързо променящите се условия на заболяванията, изискват безотказно и неограничен брой пъти консултиране.

Наличието на Детски кабинет със специалист по детски болести и неонатология, дава възможност на пациентите на МЦ КИРМ – Плевен за дородова консултация на бременните жени с неонатолог, още по време на бременността, както и проследяване на рискови новородени, включващо ежемесечна антропометрия, консултативни прегледи и ваксинопрофилактика, при желание от страна на родителите за водене на детска консултация.

Освен възможностите за детска консултация и ваксинопрофилактика на здрави деца, детският кабинет на МЦ КИРМ дава възможност за диагностика, проследяване и лечение в условия на доболнична помощ на деца от 0 до 18 години, включително и функционална диагностика чрез абдоминална и трансфонтанелна ехография.

Присъединяването към екипа на лекар – неонатолог и педиатър с богат клиничен опит е част от Програмата за детско здраве на МЦ КИРМ – Плевен, която освен педиатрична грижа, включва: безплатни консултации на децата с имунолог – доц. д-р Емилияна Конова, д.м. и д-р Светла Блажева; безплатно изследване на хуморален имунитет; изработване на индивидуални схеми за имуностимулация при често боледуващи деца и проследяване на имунния статус; възможности за микробиологични изследвания при децата и съгласуване на терапията с микробиолог – д-р Светлана Пачкова, при деца с чест прием на антибиотици; консултация с детски психолог – доц. Анелия Рангелова, д. По този начин, грижата за здравето на децата е съвместна дейност на екип от различни специалисти, разчитащи в своята диагностична дейност на високото качество на лабораториите в МЦ КИРМ.