В навечерието на своята седма годишнина,  МЦ КИРМ Плевен разширява дейността си с още един специализиран кабинет. Д-р Владимир Попов, специалист по вътрешни болести и гастроентерология, ще преглежда пациенти в центъра от 1 април 2014 г.

Д-р Попов придобива диплома за завършено висше образование по медицина във Висш медицински институт  – Плевен. През 1995 год. придобива специалност “Вътрешни болести” във ВМИ – София, а през 2000 год. – специалност “Гастроентерология и диететика”, във ВМИ – Плевен. Има редица специализации в България и чужбина, както и съответните сертификати в областта на конвенционалната абдоминална ехография, ехография на повърхностни структури (периферни лимфни възли и млечни жлези), абдоминална доплерова ехография и доплер ехография на периферни съдове. Д-р Попов е университетски преподавател – главен асистент в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести” в Медицински университет – Плевен и е един от утвърдените специалисти в ехографското изследване на вътрешни органи и повъхностни структури.

Прегледите и консултациите с пациенти ще се провеждат във вторник и четвъртък, по предварително изготвен график. За повече информация и записвания: тел.: 064/ 804 790 – Регистратура на МЦ КИРМ.