МЦ КИРМ – Плевен предлага безплатно изследване на холестерол при мъже между 40 и 50 години като част от съвместен научен проект с Медицински университет – Плевен: „Влияние на статините върху ендотелната дисфункция с клинична изява еректилна дисфунция”. Започвайки навременно лечение на повишения холестерол, профилактираме настъпване на сърдечно-съдово събитие (инфаркт или мозъчен инсулт).

Целта на проекта е да се установи благоприятния ефект на липидопонижаващите средства върху ранния стадий на атеросклероза и влиянието им върху тестостероновата концентрация.

Мъжете на възраст от 40 до 50 години, които желаят да изследват безплатно холестерола си, може да направят това от 1 август, 2015 г., в дните вторник, сряда и четвъртък, от 9 до 11 часа, след предварителна безплатна консултация с д-р Албена Динкова, специалист по ендокринология и болести на обмяната. Предварително записване на тел. 064/804 790.