По време на проведения в София национален форум „Майчино и детско здравеопазване”, 22-23 ноември, 2013 год., Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева връчи грамоти на центрове и клиники по репродуктивна медицина, с принос към асистираната репродукция в страната. Поводът за престижния форум беше отбелязването на 25 години репродуктивна медицина в България.

Грамота за приноса на МЦ КИРМ Плевен беше връчена на управителя на центъра – доц. д-р Емилияна Конова.

Със специални награди бяха удостоени и двете неправителствени пациентски организации „Искам бебе” и „Зачатие”.

Националният консултант по репродуктивна медицина доц. д-р Атанас Щерев направи ретроспективен преглед на състоянието и постиженията на асистираната репродукция у нас за изминалите 25 години.

„Правим първите стъпки към връщане на Фонда за асистирана репродукция към МЗ, защото искам да подчертая моето дълбоко убеждение, че държавата е тази, която трябва да работи целенасочено по въпросите на раждаемостта, майчиното и детското здравеопазване. Раждаемостта в България продължава да спада. Очаква се у нас през тази година, в сравнение с предходни години да имаме около 4500 новородени по-малко. Ето защо, ако не направим тежки промени и рязък завой в посока към политика, насочена към раждането на повече деца и репродуктивните проблеми на младите жени, след години вече ще бъде късно”, каза д-р Андреева.