След Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, дейносттите по асистирана репродукция в МЦ КИРМ ЕООД Плевен, считано от 27.04.2020 г. са възстановени. Те се извършват при следния алгоритъм:
1. Всеки пациент се приема като потенциално заразен с COVID-19. В тази връзка в МЦ КИРМ – Плевен при старт на инвитро процедура, пациентите се подлагат на изследване за COVID-19 при следния протокол:
– Серологично изследване за IgG и IgM антитела, двукратно – първото изследване е преди стартирането на КОХС, второто – минимум 7 до 10 дни след първото и/или преди фоликулната пункция.
– PCR изследване на назо-фарингеален и оро-фарингиален секрет, чрез подаване на известие в РЗИ – Плевен, в случаите на:
o анамнестични и/или епидемиологични данни, насочващи към COVID-19 инфекция
o по желание на пациента с предстояща планова манипулация (ER и ET)
o при съмнение от серологичните тестове – положителни IgM антитела
– Изследване на Covid-19 антиген в назо-фарингеален и оро-фарингиален секрет при същите условия като PCR теста.
– Препоръчително е два дни преди фоликулна пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат.
2. Персоналът е задължен да ползва необходимите лични предпазни средства, като в сектор Ин витро – е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО преобличането и носенето на еднократни предпазни средства – екипи, маски, ръкавици, шлемове.
3. В сектор Ин витро се осигурява 15 минути отстояние между пункциите, като след всяка манипулация се извършва основна дезинфекция на помещенията.
4. Пациентите следва строго да спазват указанията в клиниките: да дезинфектират ръцете си на входа, където са поставени безконтактни дезинфектанти и да носят респираторни маски и калцуни.
5. В сектор Ин витро добитите яйцеклетки или ембриони се криоконсервират.
6. Трансфер се извършва при строго определени медицински индикации и по преценка на лекуващия лекар, може да бъде извършен ембриотрансфер на свежи ембриони, но при стриктно изпълнение на препоръките за намаляване на риска от заразяване и разпространение на COVID-19, както и при отрицателен резултат за активна инфекция, потвърден с PCR тест.
7. Пациентите попълват информирано съгласия във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването №РД-01-238/26.04.2020 г. и РД-01-228/21.04.2020 г.
Центърът за асистирана репродукция продължава да работи нормално и няма промяна в подаването на заявления за организационно и финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. За пациентите е важно да знаят, че това може да стане и чрез куриер, което се препоръчва в настоящата ситуация. Консултации и получаване на информация за предоставяните от ЦАР услуги се извършват единствено по телефона или чрез електронна поща.
За сигурност на нашите пацииенти, напомняме, че е необходима СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от наша страна, за да се потвърди нуждата от пътуване на КПП – тата в областните градове. Също така е задължителна декларацията за пътуване на МВР.
Консултативните кабинети в Плевен и Пловдив работят, при стриктно спазване на противоепидемиологичните изисквания в условията на пандемия и по предварително изготвен график.
За повече информация и подробности – на тел: 064/ 804 790 – за Плевен , 032/ 280054 – за Пловдив, както и на нашата фейсбук страницата: https://www.facebook.com/MckirmSvetaElisavetaPleven .