Считано от днес (14.05.2020 г.) и съгласно заповед № РД-01-263/ 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, дейностите по асистирана репродукция в МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН се възстановяват изцяло.
Продължава в медицинския център да се спазват всички противоепидемични мерки съгласно заповед № РД-01-262/ 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.