В отговор на многократни запитвания, информираме, че:
Новосъздаденият МЦРМ „Радост“ в кв. Погреби, гр. Варна, управляван от бивш служител на МЦ КИРМ Плевен, не е филиал на МЦ КИРМ, въпреки че по своята структура, визия, сайт и организация копира идентичността на нашия център.
МЦ КИРМ Плевен се представлява в град Варна от разкритите консултативни кабинети в МЦ „Надежда”, с адрес: ул. „Дойран” № 6, тел: 052/ 648 228.

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Управител на МЦ КИРМ – Плевен