Осем години след своето създаване през м. април, 2007 год., МЦ „КИРМ“ Света Елисавета – Плевен, разширява дейността си, откривайки втори медицински център в гр. Пловдив. Създаването на МЦ „КИРМ – Пловдив“ е естествено продължение на дългогодишната дейност на центъра, свързана с консултации и лечение на пациенти от Южна България, както и съвместната дейност с медицински специалисти и лечебни заведения от гр. Пловдив.
Дейността на МЦ „КИРМ – Пловдив“ включва:

Консултативна дейност:
– Кабинет по клинична имунология: консултации и изследвания на пациенти с репродуктивни проблеми, както и с имунно-медиирани заболявания – имунни дефицити и автоимунни заболявания.
– Кабинет по ендокринология и болести на обмяната: консултации и изследвания на пациенти с репродуктивни проблеми и с други ендокринни заболявания.
– Кабинет по андрология: консултации и изследвания на мъже с инфертилитет и други заболявания на уро-гениталната система.

Лабораторна дейност:
– Андрологична лаборатория: комплексно диагностично изследване на еякулат – спермален анализ, микробиологично изследване, ДНК фрагментация на сперматозоиди.
– Имунологични изследвания: общи серумни имуноглобулини, фракции на комплемента, автоантитела, хормони, туморни маркери, инфекциозни причинители, флоуцитометрично имунофенитипизиране на лимфоцити
– Микробиологични изследвания.

Медицински специалисти:
– Доц. д-р Емилияна Конова, д.м., клинична имунология
– Д-р Димитър Танев, акушерство и гинекология
– Проф. д-р Филип Куманов, д.м.н., ендокринология и болести на обмяната, андрология
– Д-р Сава Петров, ендокринология и болести на обмяната, андрология
– Д-Р Виолета Рилчева, вътрешни болести и андрология.

Специалистите ще работят по предварително изготвен график. Записванията стават на тел.: 032/28 00 54

Центърът се намира в гр. Пловдив, Район Южен, ул. Нестор Иванов 11