На 30 септември 2008 г. Медицински ин витро център – Плевен получи Сертификат за качество, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Това стана на официална церемония на 30 септември 2008 г. от 12.00 часа в центъра.

Г-жа Светослава Елшишка, маркетинг мениджър в „Муди Интернешънъл” ООД, връчи Сертификата лично на Управителя на Ин витро центъра доц. д-р Емилияна Конова. На тържеството присъства адвокат Борислава Сиракова – Главен изпълнителен директор на „БС Юнивърс“ ЕООД, осъществила консултантката дейност по сертифицирането на центъра. Г-жа Сиракова връчи на доц. Конова статуетка на богинята Нике, специално изработена за Медицински център “Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен и като доказателство, че центърът е пример за добра практика в репродуктивната медицина в България.

Ин витро център – Плевен е първото лечебно заведение в Плевен, което получи Сертификат по качество, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2000.

Центърът в Плевен е вторият ин витро център в страната с такъв сертификат.
Въвеждането на международните изисквания на стандартите от семейството ISO, подобряват вътрешната комуникация между структурните звена, административното функциониране и обслужване, нормативното съответствие на вътрешните документи, изискванията, оценката и преоценката на доставчиците на медицинска техника, лекарства и консумативи, планирането на финансовите средства на базата на реални цели по качеството и др. Със сертификата се удостоверява, че системата по качество на фирмата отговаря на изискванията на съответния стандарт за осигуряване на качеството на медицинските услуги. Днес в условията на глобализация на стопанските процеси в света е невъзможен сериозен пробив на международните пазари без наличието на Сертификат.