Медико-диагностичната лаборатория по микробиология на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен вече има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и работи с направления от личен лекар или специалист. 

Създадена през 2013 година, Лабораторията е оборудвана съвременно и в нея се използват модерна апаратура и висококачествени консумативи: разполага със софтуер за идентификация на изолираните микроорганизми, апарат за Real-time PCR и автоматизирана система за вирусологични и серологични изследвания. Освен това редовно участва в Националната система за външна оценка на качеството.

Пациентите се приемат и консултират от микробиолога д-р Светлана Пачкова и се обслужват от отлично подготвени и опитни лаборанти.

Пациентите могат да се възползват от следните медико-диагностични услуги:

– Микробиологично изследване на влагалищен и цервикален секрет – директна микроскопия и доказване на патогенни бактерии и гъбички;

– Микробиологично изследване на уретрален, простатен секрет и еякулат – директна микроскопия и доказване на патогенни бактерии и гъбички;

– Микробиологично изследване на гърлен, носен, ушен и очен секрет за доказване на патогенни бактерии и гъбички;

– Микробиологично изследване на храчка – директна микроскопия и доказване на патогенни бактерии;

– Изследване на урина за урокултура;

– Микробиологично изследване на раневи секрет, ексудат и гной – директна микроскопия и доказване на патогенни бактерии;

– Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E.coli.

– Изготвяне на антибиограма според изискванията на EUCAST;

– Извършва и следните серологични изследваня по Здравна каса: антистрептолизинов титър (AST), ревматоиден фактор (RF), изследване за сифилис (доказване на антитела срещу Т. pallidum).

Резултатите стават готови за период от 24 до 72 часа, а някои – в рамките на деня.  Те могат да бъдат получени на място, ако е необходима консултация, или онлайн на сайта на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – чрез осигурен индивидуален достъп за всеки пациент.

За контакти: Плевен, бул. “Скобелев” 20

Телефон: 064/804 790