certificate-lab

Клиничната лаборатория при МЦ КИРМ Плевен получи международен сертификат за качество от RIQAS за участие в международна проверка по качество на полови и щитовидни хормони и туморни маркери за ануари – декември 2014 година на фирма Randox – Англия. Това е поредното доказателство за изключителното качество на изследванията в лабораторията, както и за високото ниво на компетентност на работещите в нея.