От ляво надясно: медицинските лаборанти Бедрие Мехмедова, Росица Тодоракова, Цветелина Вескова и Филиз Мехмедова.

Клиничната и Имунологичната лаборатории на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен и Пловдив, вече имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и работят с направления от личен лекар или специалист.

Създадени през 2007 година, двете лаборатории са оборудвани с модерна апаратура и консумативи с най-високо качество, а специалистите са висококвалифицирани. Лабораториите участват във всички национални системи за външен контрол и в някои международни, като винаги получават отлични оценки на всички контролирани параметри.

Лабораториите се ръководят от д-р Валентина Петкова, специалист клинична лаборатория, и доц. д-р Емилияна Конова, д.м., клиничен имунолог, и се обслужват от отлично подготвени и опитни лаборанти.

Д-р Валентина Петкова, клинична лаборатория
Д-р Валентина Петкова, клинична лаборатория

Пациентите могат да се възползват от следните медико-диагностични услуги в Клиничната лаборатория:

 • хематологични;
 • коагулационни;
 • клинична химия;
 • хормони;
 • туморни маркери;
 • имунохимични;
 • уринни.
Доц. д-р Емилияна Конова, д.м., клиничен имунолог.
Доц. д-р Емилияна Конова, д.м., клиничен имунолог

В Имунологичната лаборатория медико-диагностични услуги са :

 • хуморален имунитет; 
 • клетъчен имунитет;
 • антинуклеарни антитела.

Резултатите стават готови в рамките на деня, а някои по-специфични имунологични – за 24 до 48 часа.  Те могат да бъдат получени на място, ако е необходима консултация, или онлайн на сайта на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – чрез осигурен индивидуален достъп за всеки пациент.

Припомняме, че от ноември 2022 г. Медико-диагностичната лаборатория по микробиология на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, също работи със Здравната каса. Създадена през 2013 година, тя е оборудвана съвременно и в нея се използват модерна апаратура и висококачествени консумативи: разполага със софтуер за идентификация на изолираните микроорганизми, апарат за Real-time PCR и автоматизирана система за вирусологични и серологични изследвания. Освен това редовно участва в Националната система за външна оценка на качеството.

Пациентите се приемат и консултират от микробиолога д-р Светлана Пачкова и се обслужват от отлично подготвени и опитни лаборанти.

Д-р Светлана Пачкова
Д-р Светлана Пачкова, микробиолог.

В Медико-диагностичната лаборатория по микробиология се извършват следните медико-диагностични услуги:

 • Микробиологично изследване на влагалищен и цервикален секрет – директна микроскопия и доказване на патогенни бактерии и гъбички;
 • Микробиологично изследване на уретрален, простатен секрет и еякулат – директна микроскопия и доказване на патогенни бактерии и гъбички;
 • Микробиологично изследване на гърлен, носен, ушен и очен секрет за доказване на патогенни бактерии и гъбички;
 • Микробиологично изследване на храчка – директна микроскопия и доказване на патогенни бактерии;
 • Изследване на урина за урокултура;
 • Микробиологично изследване на раневи секрет, ексудат и гной – директна микроскопия и доказване на патогенни бактерии;
 • Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E.coli.
 • Изготвяне на антибиограма според изискванията на EUCAST;
 • Извършва и следните серологични изследваня по Здравна каса: антистрептолизинов титър (AST), ревматоиден фактор (RF), изследване за сифилис (доказване на антитела срещу Т. pallidum).

Резултатите стават готови за период от 24 до 72 часа, а някои – в рамките на деня.  Те могат да бъдат получени на място, ако е необходима консултация, или онлайн на сайта на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – чрез осигурен индивидуален достъп за всеки пациент.

За контакти: 

 • Плевен, бул. “Скобелев” 20;, телефон: 064/804 790
 • Пловдив, ул. „Свети Горазд“ 6, етаж 1, телефони: 032 / 280 054 и 032 / 312 200