Лабораторията на Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“ – Плевен  въведе IGRA тест (Interferon Gamma Release Assay) за  изследване на специфичен клетъчен имунен отговор срещу SARS Cov-2 (COVID-19).

Имунният отговор срещу различни инфекциозни причинители (бактерии, вируси, гъбички и др.) бива хуморален и клетъчен. Хуморалният имунитет се осъществява от антитела, а клетъчният – от Т-лимфоцити, NK и други клетки на имунната система. Т-клетъчният имунен отговор срещу SARS Cov-2 е по-продължителен от хуморалния и може да се установи, дори когато серумните нива на антителата са значително понижени.

Принципът на IGRA теста е, че специфични циркулиращи Т-лимфоцити срещу SARS Cov-2 в периферна кръв (след преболедуване или ваксинация)  се стимулират от Spike протеина на SARS Cov-2. В резултат на това, Т-лимфоцитите освобождват интерферон гама (IFN-γ), който има важна роля в противовирусната защита на организма. С този тест се измерва промяната в концентрацията на IFN-γ в кръвта на пациента.

За целта на тестирането се изследва венозна кръв. Пробите се вземат от понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа.  Препоръчително е изследването да се направи: поне десет дни след преболедуване от Covid-19; поне десет дни след прилагане на втора доза ваксина; при ниски серумни нива на IgG антитела срещу SARS Cov-2 след преболедуване или ваксиниране. При желание, след получаване на резултата и необходимост от интерпретиране и препоръки от наш лекар, консултациите се извършват от: д-р Светла Блажева, специалист по клинична имунология.

Цената на изследването е 90 лева.167282835_3794103687303755_4637533045956548365_n