Д-р Катя Ананиева – Тодорова, ендокринолог, СБАЛАГ „Майчин дом“, София:

Д-р Катя Тодорова е завършила медицина с отличие през 1981 г. Има две придобити специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната. За периода 1982 – 1989 г. работи в Окръжна болница в гр. Монтана и Клиника по ендокринология на Института по вътрешни болести към Александровска болница. От 1989 г. работи в СБАЛАГ ”Майчин дом” като репродуктивен ендокринолог и се занимава с проблемни бременности на жени с ендокринни заболявания, захарен диабет и прееклампсия. Работи по проблемите на повторяема загуба на плода при жени с тромбофилия, диабет и заболявания на щитовидната жлеза. Има докторат в областта на фармакоикономиката на диабетната бременност. По тези проблеми има над 20 публикации в наши и чужди медицински списания, някои от които са с Impact Factor.

В СБАЛАГ ”Майчин дом” стартира здравна кампания „Заедно срещу диабета”. Каква е целта на кампанията?
Това е една напълно благотворителна кампания, насочена към всички бременни жени и особено към тези, които имат висок риск от развитие на гестационен диабет през бременността. Това е образователна програма, целта на която е да обясни на достъпен език какво представлява гестационния диабет, какви са неговите рискове за майката и плода, и те биха ли могли да бъдат намалени. Целта, която е заложена в дългосрочен план, е въвеждане на масов скрининг за гестационен диабет на всички бременни жени, защото жените с гестационен диабет имат висок риск от бъдеща заболеваемост от захарен диабет.

Какво е гестационен захарен диабет?
За повече информация на нашите читатели, бих предложила да посетят специално създаденият за целта информационен сайт с адрес http://gestationaldiabetes-bg.com

Наблюдава ли се повишаване на заболеваемостта?
Наблюдава се масово увеличаване на заболеваемостта от гестационен диабет в световен мащаб от началото на настоящето столетие. Прогнозни проучвания на водещи изследователи по проблема очертават тенденция за продължаващо увеличаване. И в България е налице тенденция към увеличаване на заболеваемостта от гестационен диабет. По наши данни, честотата на гестационния диабет се е удвоила само за последните пет години. Обсъждат се две основни причини – масовото затлъстяване на тинейджърките и повишената преживяемост на момичетата, родени с телесно тегло над 4 000 г. Почти една трета от жените с предшестващ гестационен диабет отключват захарен диабет на първата година след раждането.

Кои са рисковите групи за гестационен захарен диабет и какви са симптомите?
Най-предразположени са бременните на възраст над 35 г, с наднормено телесно тегло преди бременността и фамилна обремененост за диабет. Рискови са жените с поликистоза, с продължително хормонално лечение на стерилитет, с продължителен прием на контрацептиви, с предшестващи неуспешни бременности, с раждане на деца с тегло над 4 000 г или на деца с малформации. Характерно за гестационния диабет, е че клиничните симптоми са слабо проявени, в сравнение с тези при останалите два типа диабет, защото промените в кръвната захар са по-лекостепенни. Налице са обща слабост, умора, жажда, често уриниране, нощно уриниране, повишен апетит, влечение към сладки храни, нощен глад, бързо наддаване на тегло. Най- характерните прояви са от страна на самата бременност – покачване на кръвното налягане, чести не поддаващи се на лечение гъбични инфекции или рецидивиращи инфекции. В повечето случаи симптомите, отразяващи влиянието на гестационния диабет върху плода (ускорен темп на растеж, повишено количество околоплодни води) са тези, които насочват към поставяне на диагнозата.

Възможни ли са усложнения и какви?
Усложнения настъпват при неразпознатите и недиагностицирани случаи на гестационен диабет. Майчините усложнения са високо кръвно налягане, отоци, екстремно наддаване на тегло, прееклампсия и висок риск от бъдещо развитие на захарен диабет. Усложненията при плода са бързо нарастване, нарушения в кръвотока и многоводие. Усложненията при новороденото са раждане на деца с високо за гестационната си възраст тегло, висок родов травматизъм, тежък адаптационен период поради белодробна незрялост, висока честота на хипогликемични инциденти, висок риск от затлъстяване през пубертета и висок риск от развитие на захарен диабет.

Какво е лечението?
То е строго индивидуално и е в зависимост от нивото на кръвната захар и тежестта на очакваните усложнения. Лечението е комплексно и включва лечение с диета, и/или инсулин. В някои случаи лечението може да бъде с таблетки метформин, за които са доказани някои благоприятни ползи върху плода и новороденото.

Идеята на кампанията е профилактика. Каква трябва да бъде тя?
Обхващането на всички бременни с риск за диабет позволява прилагане на профилактични мерки за опазване и съхранение на общото и репродуктивно женско здраве. В кампанията „Заедно срещу диабета”, чрез прилаганите обучение и индивидуални грижи се изгражда положителна мотивация при бременните за поддържане на стойностите на кръвната захар в нормални граници, не само в периода на бременност, но и след това. След раждането тези жени са обект на активно проследяване и контролиране на кръвната захар за да не се пропусне момента, в който би се отключил захарен диабет. Това, което ни дава надежда, че бихме могли да бъдем наистина полезни е знанието че, прилагането на профилактични грижи, свързани с промяна в стила на живот и редукция на телесното тегло, и мотивацията за чест контрол на кръвната захар могат да отложат бъдещата изява на захарен диабет при жени с предшестващ захарен диабет в бъдните години след раждането.
Бих искала да споделя с голяма радост, че до момента единствено Клиничният център за репродуктивна медицина в Плевен откликна на моята молба за провеждане на масов скрининг за гестационен диабет на всички бременни жени. Това е още една допълнителна стъпка за подобряване на изхода на бременността при жените с проблемни бременности, предшестващ стерилитет и приложени техники на асистирана репродукция.