Какво трябва да знаете преди да станете пациенти на МЦ КИРМ Плевен?

1/ Всички предстоящи изследвания и/или манипулации ще ви бъдат разяснени подробно от Вашия лекар и акушерка.

2/ Вие ще подписвате информирано съгласие за всяка манипулация, дори преди взимане на венозна кръвза изследване.

3/ Резултатите от всяко Ваше изследване са Ваша собственост и Вие ще ги получавате в електронен и/или хартиен вид. Няма изследвания или манипулации, чиито индикации и резултати са тайна за Вас и не могат да Ви бъдат предоставени.

4/ Ние зачитаме предоставената от Вас медицинска документация – резултати от изследвания, консултации и заключения от други центрове, и в случай, че са актуални, не е необходимо да ги повтаряте при нас.

5/ Вие няма да бъдете обект на изследвания с експериментална цел, манипулации с експериментална цел, или клинично проучване на медикаменти.

6/ Ако Вашите резултати бъдат използвани за научен проект, Вие ще бъдете информирани чрез информирано съгласие, изследването ще бъде безплатно и ще Ви бъде назначено само в случай, че действително е необходимо за Вас.

7/ Съгласно нашата компетентност, няма да Ви бъдат назначени изследвания и манипулации с комерсиална цел, които не са необходими за успеха на Вашето лечение.

8/ Всяка една манипулация, свързана с вземане и поставяне на гамети и/или ембриони (интраутеринна инсеминация, пункция на фоликули, ин витро оплождане, ембриотрансфер) се отчита в Изпълнителната агенция по трансплантация.

9/ Ние не сме обвързани с аптеки в града и не насочваме пациенти да закупуват необходимите за лечението им медикаменти от определени аптеки. Изборът е Ваш.

В случай, че което и да е от горепосочените правила на МЦ КИРМ не бъдат спазени от негови служители, Ваше право и задължение е да информирате своевременно Управителя и администрацията на центъра. Компромиси спрямо основните принципи на работа в МЦ КИРМ и отношението към нашите пациенти, няма да бъдат допуснати.

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Управител на МЦ КИРМ – Плевен