Ин витро център Плевен подкрепи финансово XIX Конгрес по анатомия с международно участие. Той се организира от Катедрата по анатомия, хистология и цитология на Медицински Университет – Плевен от 29 до 31 май 2009 г. Провежда се под патронажа на ректора на Медицински университет – Плевен проф. д-р Григор Горчев, както и с подкрепата на кмета на гр. Плевен г-н Найден Зеленогорски.

Пълните текстове на научните съобщения, представени на Конгреса ще бъдат публикувани в Сборник на XIX Конгрес по анатомия – Плевен.
15 избрани наградени съобщения ще бъдат публикувани в Journal of Biomedical and Clinical Research (JBCR), издаван от Издателски център на Медицински университет –Плевен.