Шест месеца изминаха от старта на инициативата на Ин витро център – Плевен за безплатно изследване на рискови деца до 18 годишна възраст с най-новия метод за диагностициране на туберкулоза в света – Квантиферонов тест.


През този период безплатно са изследвани 13 деца от Плевенска област, като 10 от тях са насочени от Клиниката по детски болести към Университетската болница в града и едно дете от Клиниката по ортопедия и травматология на същата болница. От други области са били насочени 8 деца. При 9 от общо 21 деца тестът е дал положителен резултат, като децата до 5-годишна възраст с открита туберкулоза са две. Резултатите са изключително тревожни и показват, че старите, рутинни изследвания за откриване на туберкулоза са недостатъчни.
Само за шест месеца новооткритите случаи на туберкулоза в центъра са 9 при деца и 13 при възрастни пациенти. Данните за 2007 г. сочат, че новооткритите случаи сред децата в Плевенска област са 6 при 2 за предходната година. Това потвърждава мнението, че липсва прецизна диагностика на рисковите деца, тъй като явно изследванията, които се правят за откриване на туберкулозата, са недостатъчни. При много от случаите туберкулозата се открива твърде късно, а при други тя се установява паралелно при диагностицирането на друго белодробно заболяване.
Квантифероновият тест е последно поколение и първи тест в света, който не се повлиява от БЦЖ ваксинация и инфекция с нетуберкулозни микобактерии. С 98% специфичност и 90% чувствителност, диагностицира както латентна, така и активна форма на туберкулозна инфекция, независимо от органната локализация.
Отчитайки резултатите, ръководството на Ин витро център – Плевен реши да продължи да прави безплатно изследване на рискови деца до 18 годишна възраст с Квантиферонов тест. Ще бъдат изследвани деца от Плевен и Плевенска област, насочени от специалист по белодробни болести.