Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина”, Плевен е сред деветте лечебни заведения в страната, одобрени от Министерство на здравеопазването за работа с Център „Фонд за асиситирана репродукция”.

Заведенията, които според Министерство на здравеопазването отговарят на условията и с които предстои сключване на договор, са Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“ Плевен, Центърът по репродуктивна медицина и оплождане Ин витро „София“; Ин Витро АГ Медицински център „Димитров“; Ин Витро Медицински център „Братя Тодорови“; СБАХЛ „Д-р Малинов“, София; СБАЛАГ „Д-р Щерев“ ЕООД, гр. София; І-ва СБАЛАГ „Света София“ АД; „Олимед“ ООД, гр. Варна; СБАЛАГ „Селена“ ООД, гр. Пловдив.

За изминалите 30 дни от създаването си Център „Фонд за асистирана репродукция” е приел 1385 молби, подадени от пациентки, според д-р Николай Лалев, директор на Центъра. 510 от подадените молби вече са обработени от Звеното за подпомагане към Фонда.

Общественият съвет към „Фонда за асистирана репродукция” е разгледал 75 молби и над 90% от тях са одобрени за финансиране. Първите одобрени пациентки ще получат уведомление за това в началото на месец май.

След разглеждането на първите подадени молби членовете на Обществения съвет са констатирали, че голяма част от молбите са с документални пропуски, но те ще бъдат отстранявани без това да попречи на пациентките.

Общественият съвет заседава веднъж седмично. Планира се всеки месец да бъдат разглеждани между 400 и 500 подадени молби.