Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен навършва три години. Тържественото отбелязване на празника стана в рамките на Плевенски имунологични дни, които се проведоха то 29 април до 1 май в Плевен.

За три години МЦ КИРМ Плевен разшири дейността си тройно. Започнал с два акушеро-гинекологични кабинети, един имунологичен, две лаборатории, една манипулационна, днес центърът разполага с три модерни и оборудвани с високотехнологична апаратура акушер-гинекологични кабинета. С нова и обширна андрологичната лаборатория, структурирана и обзаведена съгласно европейските изисквания и стандарти, и предлагаща широк диапазон изследвания на мъжкия инфертилитет. Специализираните кабинети вече са осем – клинична имунология, вътрешни болести и андрология, ендокронология, медицинска генетика, урология, психотерапия и релакс, алергология. За оформяне на документи и следене на движението на пациентите, подаващи заявления за финансиране от Център „Фонд за асистирана репродукция” към Министерство на здравеопазването, както и за организиране на дейността по административната и финансово-счетоводната документация са обособени два офиса, които са в пряк контакт с пациентите, намиращи се във фоайето на втория етаж на центъра.

От старта на центъра през април 2007 до края на 2009 г. жените, преминали през ин витро процедури са 407, при средна успеваемост 51.4%.
Екипът на МЦ КИРМ Плевен, ръководен от доц. д-р Емилияна Конова, вече се състои от 47 човека, при 12 при създаването на центъра през април 2007 г. Лекарите са 19. От тях акушер-гинеколозите са четирима. Специалистите по клинична имунология са трима, по медицинска генетика – двама, двама са и анестезиолозите. В центъра работи още един специалист по вътрешни болести и андрология, специалисти по ендокринология, по урология, алергология. През 2009 г. стартира и първата в Плевен частна детска консултация. В нея работят двама специалисти по педиатрия и неонатология. Сформиран бе и Научен съвет, който се ръководи от д-р Румен Русев. Неговата цел е разширяване на научната работа в центъра и повишаване на квалификацията на специалистите, тяхното непрекъснато професионално развитие и усъвършенстване. Специалистите по здравни грижи – акушерки, медицинските сестри и лаборантите са 11, ембриолозите са 5, администрация – 12.