Изключителен професионализъм, коректност, добро отношение към пациентите, бързина и точност на медико-диагностичните изследвания налагат Медицинската лаборатория на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” сред водещите в Пловдив и региона.

Лабораторията е оборудвана със съвременна професионална медицинска техника и качествени консумативи, а квалифицираният и опитен персонал се грижи за бързото, прецизно и коректно обслужване на пациентите.

При посещението си всеки пациент получава уникален идентификационен баркод номер, гарантиращ дискретност и съответствие между пациент и резултати.

Лабораторията участва във всички национални системи за външен контрол и в някои международни, като винаги получават отлични оценки на всички контролирани параметри.

Клиничната и Имунологичната лаборатории на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив, имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и работят с направления от личен лекар или специалист.

Кои са нашите предимства?

 * Широк спектър от изследвания
 * Опитен екип от специалисти
 * Максимална точност на резултатите
 * Гарантирана безопасност
 * Автоматизиране на диагностичния процес
 * Модерна апаратура
 * Работим с НЗОК
 * Ежедневен вътрешен лабораторен контрол
 * Работим по утвърдени международни методики
 * Онлайн проверка на резултати
 * Уютна лаборатория на централна локация в град Пловдив

Какво предлагаме?

Лабораторията извършва широк спектър от качествени и количествени медико-диагностични изследвания във всички области на медицината: 

* Хематология и имунохематология
* Коагулация
* Биохимия
* Имунологична диагностика
* Андрология
* Хормонални изследвания
* Туморни маркери
* Вирусология
* Микробиология
* Паразитология
* Уринен анализ
* Молекулярна диагностика и др.

Повече за нашите лабораторни направления: https://ivfpleven.com/plovdiv/laboratorii/

Екип  

Ръководител на Клиничната лаборатория е д-р Ваня Патеркова. Тя е завършила медицина във ВМИ “Ив. П. Павлов” в Пловдив през 1985 г., през 1999 г. придобита специалност „Вътрешни болести“, а през 2006 г. взема и специалност “Клинична лаборатория” –  в Медицинския университет в София.

Професионалният й път започва през 1985 г., като завеждащ Здравната служба в с. Роговец, след това е на същата позиция в с. Гранит, а по-късно е цехов лекар в Общинската болница в гр. Стамболийски. Била е лекар ординатор “Клинична лаборатория” в Клиничната лаборатория при Общинската болница в град Стамболийски, а до 1883 г. завежда Здравната служба при „Полиграфия“ АД в Пловдив.
 

В периода 1993 – 1999 г. е ординатор „Клинична лаборатория“, а от 2000 г. до 2006 г. е ординатор „Вътрешни болести“ във Вътрешното отделение при СБДПЛ в гр. Стамболийски. От 2009 г. до 2010 г. е лекар специалист “Вътрешни болести” в ПС „Мини Марица Изток“ – Велинград, а в периода 2006 – 2022 г. е лекар специалист “Клинична лаборатория” в ГБСМДЛ “Зинвест – К“ ООД – Пловдив. От 2023 г. д-р Ваня Патеркова е лекар специалист “Клинична лаборатория” в МЦ КИРМ “Св. Елисавета” в Пловдив.

Д-р Ваня Патеркова

Д-р Ваня Патеркова

Тя ежегодно се включва в национални конференции и конгреси по клинична лаборатория с международно участие. Преминала е успешно много курсове, сред които “Абдоминална ехография“ (ВМИ – Пловдив, 2003 г.), “Осигуряване качеството в клиничната лаборатория“ (Медицински университет – София, 2008 и 2016 г.) и “Актуални проблеми в клиничната лаборатория” (Медицински университет – София).

Има участия в семинари и придобити сертификати, сред които  Семинар и сертификат за одитор „Медицински лаборатории – специфични изисквания относно качеството и компетентността. Система за управление на качеството – БДС EN ISO 15 189:2006” (Буллабконтрол – София, Сертификат № 1212 / 2006) и Семинар и сертификат за одитор „Вътрешни одити в лаборатории по БДС EN ISO 17025:2006, БДС EN ISO 15 189:2006” (Буллабконтрол – София, Сертификат № 1410 / 2007).

В екип с д-р Патеркова работят висококвалифицираните, позитивни и изключително внимателни към пациентите медицински лаборанти Славея Паунова и Маргарита Халваджийска.

Славея Паунова

Славея Паунова

Славея Паунова завършва за медицински лаборант – бакалавър,  Медицинския колеж при Медицинския университет в Пловдив.
през 2014 г. Професионалният й път започва в УМБАЛ “Еврохоспитал” – Пловдив, където работи като медицински лаборант в периода 2014 – 2018 г. От 2019 г. до 2020 г. е патохистологичен лаборант в МБАЛ „Света Каридад“ – Пловдив, а от 2021 г. е медицински лаборант в МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив.

Маргарита Халваджийска

Маргарита Халваджийска

Маргарита Халваджийска е завършила за медицински лаборант – бакалавър, Медицинския колеж при Медицинския университет в Пловдив през 2011 г. Трупа професионален опит в своето направление в СМДЛ Синево (2011-2020 г.) и в СМДЛ “Кандиларов” (2020-2023 г.), а от 2023 г. е медицински лаборант в МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив.

Контакти:

гр. Пловдив
ул. „Свети Горазд“ 6, етаж 1

032 / 280 054
032 / 312 200 
0882 386 426 – регистратура

info@ivfpleven.com