Нина Айвазова – главен ембриолог и Данаил Мартинов – ембриолог в МЦ КИРМ -Плевен,  взеха участие в XII Национална конференция по медицинска биология, която се проведе в реновираната база на Медицински университет – Пловдив, намираща се в красивата местност Цигов Чарк. Конференцията бе под патронажа на ректора на МУ – Пловдив.

Форумът обедини специалисти по медицинска биология.  Разнообразната програма включваше всички направления на медицинската биология, включително и репродуктивна, в която част бяха съобщени интересни данни на мултидисциплинарни екипи, работещи в сферата на ембриологията.

Нашите ембриолози представиха резултати от дисертационните си трудове за придобиване на научна степен доктор в направление „Медицинска биология”, които научни трудове са посветени на въвеждането на нови неинвазивни методи за по-прецизна  диагностика  на пациенти, подложени на ин витро процедури. „Матриксни металопротеинази 2 и 9 във фоликулни течности и връзката им с качеството на яйцеклетките и ембрионите” – Нина Айвазова и „Биомаркери извън рутинния семенен анализ” – Данаил Мартинов.

Вярваме, че научното развитие, мултидисциплинарният подход и екипността лежат в основата на успехите на центъра. С годините те се превърнаха в традиция и начин на работа и разшириха възможностите ни за диагностика и лечение на двойки с репродуктивни неудачи.