Нина Айвазова, биолог ембриолог в МЦ КИРМ „Св. Елисавета” Плевен взе участие в „ESHRE Campus symposium – “Practical aspects of non invasive selection of gametes, embryos and blastocysts in a modern IVF laboratory”, Залцбург, Австрия. Той се проведе от 1 до 2 април, 2011 г. В него се включиха над 200 участници от различни страни в света.

Целта на курса бе да обобщи използваните в момента в световен мащаб методи за селекция на гамети и ембриони, както и да даде насоки за развитието на нови такива в бъдеще. Той ще доде възможност на специалистите от МЦ КИРМ „Св. Елисавета” в Плевен, да добавят нови неизползвани до момента критерии за селекция в лабораторията на центъра. Това би могло да допринесе за повишаване на броя на клиничните бременности, и намаляване на процента на ранните аборти, както и на многоплодните бременности.