Доц. д-р Емилияна Конова, д-р Алкан Емин и д-р Петър Иванов от МЦ КИРМ Плевен взеха участие в Тринадесетия международен конгрес, разискващ противоречията в акушеството, гинекологията и стерилитета. Конгресът се проведе от 4 до 7 ноември в Maritim Hotel, Берлин, Германия. Екипът на МЦ КИРМ Плевен представи научно съобщение – постер, свързан с проблемите на вторичния стерилитет и носителството на тромбофилични фактори при жени, лекувани в ин-витро центъра.

В конгреса взеха участие над 600 специалисти в областта на акушерството и гинекологията, включително неонатолози, молекулярни биолози, имунолози. Бяха дискутирани нови подходи в лечението на поликистозния овариален синдром и ендометриозата при пациенти с предстояща ин-витро процедура. Дадоха се нови насоки за оценката на овариалния резерв при жени с предстояща ин-витро процедура, както и индивидуализиране на дозите на фоликулостимулищия хормон (ФСХ) при жени с предстояща стимулация на яйчниковата функция.
Взетите на конгреса решения по противоречиви въпроси в областта на стерилитета, дават възможност жените с репродуктивни проблеми да бъдат изследвани и лекувани чрез най-съвременни методи в асистираната репродукция.