Две академични събития в екипа на МЦ КИРМ от последните дни:

На 04.06.2010 год., Д-р Катя Ковачева, генетик, успешно защити дисертационен труд на тема: „Диагностични, профилактични и епидемиологични аспекти на регистрацията на вродени аномалии” пред Специализирания научен съвет по педиатрия и неонатология при ВАК. Членовете на съвета гласуваха с единодушие ЗА след блестящото представяне на д-р Ковачева, чиято дисертация, по своя обем и значимост, според думите на специалисти, отговаря на критериите за професорски труд.

Д-р Цветан Луканов, д., получи на 08.06.2010 г. своята диплома от ВАК за Доцент по имунология, с което доцентите в Центъра стават трима, а специалистите с научна степен „доктор” вече са пет.

Двама лекари – д-р Виолета Рилчева и д-р Георги Корсачки положиха успешно своите изпити за докторанти към Медицински университет – Плевен.