Всеки понеделник и петък от 9 до 11 часа в МЦ КИРМ Плевен ще се провеждат безплатни профилактични гинекологични прегледи.

Д-р Татяна Бодурска, специалист по акушерство и гинекология, ще преглежда и консултира желаещите пациентки. Нуждаещите се от профилактичен преглед и консултация, могат да се запишат предварително на тел. 064/804 790.