Резултати от кампанията на МЦ „КИРМ – Пловдив” за профилактично изследване на щитовидната жлеза

По време на „Седмицата на щитовидната жлеза“ в Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина – Пловдив”, д-р Сава Петров,  проведе безплатни консултации, прегледи и ехографска диагностика при 56 жени, посетили центъра. Профилактично бяха изследвани и хормони и антитела на щитовидната жлеза. Средната възраст на жените беше 40 год., най-младата – на 19, а най-възрастната – на 73 год. 36 жени никога не бяха правили изследване на щитовидната жлеза. Д-р Сава Петров установи ехографски и/или лабораторни данни за нарушена функция на щитовидната жлеза при 22 от 36 жени, които се изследваха за първи път. Най-честата диагноза при всички прегледани жени беше Автоимунен тиреоидит на Хашимото (28 от 56), като при 9 от жените заболяването беше новодиагностицирано и се започна необходимото лечение. При 10 от жените бяха установени нодули (възли), като при 3 от тях находката бе с рискова ехографска характеристика и бяха насочени за извършване на биопсия и цитологична диагностика.

Предвид установения висок процент на пациенти с нарушения в щитовидната жлеза и младата средна възраст, д-р Сава Петров категорично препоръчва профилактично изследване на функцията и ехография на щитовидната жлеза при жените преди 40 годишна възраст. Особено висок е риска при фамилно обременени жени, както и при жени с хронично-рецидивиращи инфекции и подложени на остър или хроничен стрес. Нарушената функция на щитовидната жлеза е риск не само за здравето и качеството на живот, но влияе и върху репродуктивните функции на жената.