През месец септември 2011 г. д-р Петър Иванов, акушер-гинеколог в МЦ КИРМ – Плевен проведе индивидуално обучение по проблемите на стерилитета и ин витро фертилизацията в CENTER FOR REPRODUCTIVE MEDICINE – Chicago, USA.

Обучението се проведе под ръководството на проф. Каролин Кулам – световноизвестен акушер-гинеколог с дългогодишен опит в областта на репродуктивната медицина. По време на специализацията са обсъдени съвременни методи и подходи за изследване и лечение на стерилитета, както и последни новости в процедурите по ин витро фертилизацията, които да се приложат при жените, търсещи помощ и съвет за проблемите си в МЦ КИРМ гр. Плевен.