Д-р Добринка Гинчева, д.м., специалист по акушерство и гинекология в МЦ КИРМ – Плевен ще проведе консултации с пациенти в МЦ „КИРМ – Пловдив“ на 4, 5, 18 и 19 май, 2017 г. с предварително записване на тел.: 032/280 054 или 0882 386 426, при следния график:

4 Май, 2017 – от 13 до 17 ч.

5 Май, 2017 – от 9:30 до 17 ч.

18 Май, 2017 – от 13 до 17 ч.

19 Май, 2017 – от 9:30 до 17 ч.

Д-р Гинчева е опитен специалист – акушер-гинеколог от екипа на МЦ КИРМ – Плевен. Завършила е Mедицински Университет –  Плевен през 2004 год. В УМБАЛ   „Д-р Г. Странски”, гр. Плевен специализира „Акушерство и гинекология” в периода 2005 – 2008 год. През 2012 год. придобива научна степен „доктор по медицина“, след редовна докторантура в Медицински университет – Плевен и защитен дисертационен труд на тема: „Диагностични проблеми и терапевтично поведение при преканцерози на вулвата“.

Д-р Гинчева е преминала редица курсове и специализации в областта на акушерството и гинекологията и онкогинекологията. Участвала е в различни международни научни проекти. Професионалните интереси на Д-р Гинчева са насочени към:

  • Диагностика и лечение на репродуктивни неуспехи;
  • Асистирани репродуктивни техники;
  • Наблюдение на бременността;
  • Пренатална диагностика;
  • Диагностика и терапевтичен подход при преканцерози на външните полови органи на жената и на маточната шийка;
  • Гинекологични прегледи (колпоскопия, вагинална и коремна ехография);
  • Минимално инвазивна (лапароскопска) хирургия при гинекологични заболявания;

д-р Гинчева 1 нови