Д-р Добринка Гинчева, д.м., специалист по Акушерство и гинекология, се присъедини към екипа на МЦ „КИРМ”, Плевен. Завършила е Mедицински Университет, гр. Плевен през 2004 год. В УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, гр. Плевен специализира „Акушерство и гинекология” в периода 2005 – 2008 год. През 2012 год. придобива научна степен „доктор по медицина“, след редовна докторантура в Медицински университет, гр. Плевен и защитен дисертационен труд на тема: „Диагностични проблеми и терапевтично поведение при преканцерози на вулвата“

Д-р Гинчева е преминала редица курсове и специализации в областта на акушерството и гинекологията и онкогинекологията. Участвала е в различни международни научни проекти. Професионалните интереси на Д-р Гинчева са насочени към:

  • Диагностика и терапевтичен подход при преканцерози на външните полови органи на жената и на маточната шийка;
  • Гинекологични прегледи (колпоскопия, вагинална и коремна ехография);
  • Минимално инвазивна (лапароскопска) хирургия при гинекологични заболявания;
  • Наблюдение на бременността;
  • Пренатална диагностика;
  • Нормално раждане и Цезарово сечение.