Д-р Добринка Гинчева, д.м., специалист по акушерство и гинекология в МЦ КИРМ – Плевен ще проведе консултации с пациенти през месец юли 2021 г. в Бургас, с предварително записване на тел.: 064/804790, при следния график:

13 юли 2021 г.- от 9.00 до 17.00 часа

14 юли 2021 г. – от 9.00 до 14.00 часа

Д-р Гинчева е опитен специалист – акушер-гинеколог от екипа на МЦ КИРМ – Плевен. Завършила е Mедицински Университет – Плевен през 2004 год. През 2009 г. придобива специалност по  „Акушерство и гинекология”. През 2012 год. придобива научна степен „доктор по медицина“, след редовна докторантура в Медицински университет – Плевен и защитен дисертационен труд на тема: „Диагностични проблеми и терапевтично поведение при преканцерози на вулвата“.

Д-р Гинчева е преминала редица курсове и специализации в областта на акушерството и гинекологията и онкогинекологията. Участвала е в различни международни научни проекти. Професионалните интереси на Д-р Гинчева са насочени към:

Диагностика и лечение на репродуктивни неуспехи; Асистирани репродуктивни техники; Наблюдение на бременността; Пренатална диагностика; Диагностика и терапевтичен подход при преканцерози на външните полови органи на жената и на маточната шийка; Гинекологични прегледи (колпоскопия, вагинална и коремна ехография); Минимално инвазивна (лапароскопска) хирургия при гинекологични заболявания.

Прегледите и консултациите ще се проведат в Медицински център I, ул. Хан Крум, 28, ет. 3 „Медицински Център I – Бургас“ ЕООД, каб. №319 и №320, по време на консултациите в същия център и на доц. д-р Емилияна Конова, д.м., клиничен имунолог и ръководител на екипа на МЦ КИРМ – Плевен.gincheva