Д-р Добринка Гинчева, д.м., специалист по акушерство и гинекология в МЦ КИРМ – Плевен посети ESHRE Campus 2016 на тема „ONCOFERTILITY: Innovative care and technologies for female fertility preservation”. Събитието се проведе в Париж от 17 до 19 ноември 2016 год. Присъстваха представители от Франция, Великобритания, Белгия, Холандия, Дания, Финландия, Италия, Испания, Румъния и Израел.

В различните секции бяха представени иновативни методи и технологии в областта на лечението на онкологични пациенти с незавършени репродуктивни функции. Обсъди се въпросът за адекватното поведение при тази група пациенти. Разисквани бяха съвременните тенденции за запазване на женския фертилитет. Коментираха се предизвикателствата и правилния подход при съхраняването на яйчниковата функция. Световни лидери в областта на репродуктивната медицина споделиха опита си в превенцията на преждевременната овариална недостатъчност, причинена от химиотерапията.

Специално внимание бе отделено на рисковете, които поема пациента и лекаря. Разисквани бяха различни етични съображения и алтернативи.