Успешно премина защитата на дисертационния труд на д-р Диана Моландър от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Научно жури с председател проф. д-р Мариана Мурджева и уважавани членове на научната общност в страната като имунолозите проф. Христо Тасков и проф. Доброслав Кюрчкиев и молекулярните биолози проф. Красимира Тодорова и проф. Спаска Станилова даде положителна оценка на разработената дисертация. 

Темата на дисертацията е “3D биопринтиране на колоректален карцином – имунобиологични аспекти”. Научен ръководител е проф. д-р Виктория Сарафян, дмн, а научен консултант – гл. ас. Йордан Сбирков, дб. от Катедрата по Медицинска биология на Медицинския университет в Пловдив.

Д-р Моландър си поставя амбициозната цел да създаде и охарактеризира 3D модел на рак на дебелото черво извън организма. Това е първият оригинален 3D биопринтиран модел за рака на дебелото черво и е значим научен принос с приложение в практиката за изследване на туморогенезата, туморната микросреда, диагностиката и лечението на колоректалния карцином.

Д-р Моландър

Изучаването на механизмите на туморния процес и взаимодействието на туморните клетки помежду им, както и отговорът към противораковите лекарства, вълнуват учените от десетилетия. 3D моделите за биопринтиране на раковите клетки извън организма са експериментални платформи, в които поведението на злокачествените клетки се доближава в значителна степен до взаимодействието на клетките в самия тумор в тялото. 

В света има създадени успешни модели на 3D биопринтиране на различни карциноми, но липсва такъв за дебелото черво до 2021 год., когато се появява публикация по темата от българския екип. Тримата учени, пионери в създадения модел на този вид рак, считат, че това е пътят за прецизно изследване на ефекта на лекарства срещу тумора, което е и основа за т.нар. персонализирана терапия.  Резултатите от техните изследвания са публикувани в редица научни статии и са представени на множество научни форуми. Екипът продължава работата си в областта на 3D биопринтирането на други тъкани и органи за нуждите на трансплантацията и регенеративна медицина.

***

За д-р Моландър, дм

Д-р Моландър, дм има богата професионална биография. Тя е лекар с голям практически опит в здравословното хранене, придобит в по-голямата си част в САЩ, специалист е по диететика и хранене, функционална медицина, имунология и преподава нутригеномика в Медицинския университет в Пловдив. Тя притежава множество и разнообразни сертификати за здравословно хранене от университетите “Корнел”, “Джордж Вашингтон” и “Станфорд”. Всяка година участва в международните конференции “Хранене в медицина” и “Хранене и превантивна медицина” в САЩ.

Д-р Моландър провежда превантивна и медицинска хранителна терапия при различни болестни състояния и транслира науката за храненето в ежедневния живот. Полезна е на пациенти с различни състояния, включително поликистозни яйчници (PCOS), бактериален свръхрастеж в тънките черва (SIBO), възпалително заболяване на червата (IBD), липидни нарушения, стомашно-чревни проблеми и др. Научните й интереси в последните 4 години са фокусирани задълбочено върху лечението на колоректалния карцином. Част е от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета”- Пловдив.

Д-р Моландър създава основани на доказателства хранителни режими в грижите за пациентите си и фокусира вниманието си върху здравословния начин на живот, за да оптимизира цялостното благосъстояние на пациента. Опитът й дава уникалната възможност да създава индивидуални протоколи, използвайки подходите на функционалната медицина, когато е показано. Смята, че преди всичко нейната истинска съпричастност е това, което я отличава и позволява на пациентите й да се чувстват уверени под нейните грижи още от първата консултация.

„Моята страст е да обучавам пациентите си на здравословен начин на живот, използвайки интегративен подход. Аз съм убедена, че всички заболявания и нарушения в здравословния баланс на човешкия организъм започват от гастроинтестиналния тракт. Микробиомът е идентичен на нашия пръстов отпечатък. Той е строго индивидуален и грижата за него е основно оръжие срещу всички болести“, категорична е д-р Моландър. 

Източник: Използвана е информация и от trafficnews.bg